Administration af persondata

ved Foreningen for Integrativ Kunstterapi

I forbindelse med den nye persondatalov (GDPR) skal vi hermed informere om foreningens brug af data.

Foreningen deler ikke data med andre udefrakommende instanser, og du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer.
I foreningen har du garanti for overholdelse af de nye EU regler om beskyttelse af personfølsomme data.

Hvilke data indsamles

  • I forbindelse med indmeldelse i foreningen indsamles navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og uddannelse.
  • I forbindelse med tilmelding til KUR, Fagdage og andre begivenheder indsamles navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Indsamlede data bruges til registrering af tilmeldinger og, hvis du har givet samtykke til det, udsendelse af deltagerliste.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives ikke til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataloven.