Henvisning til kunstterapeuter i Norge

Karen Marie Omholt

Uddannelse
Diplom Kunstterapeut
Stilling: Kunstterapeut
Kulturskolelærer.
Privat musikkskole.

Kontakt
Skogveien 38
1433 Ås

www.kunstterapeutene.no
E-mail: karmarom@online.no
Tlf. +47 90737231

Erfaringer
Mitt speciale handler om Jungs arketyper.
Jeg arbeider individuelt med voksne klienter og i grupper har jeg siden 2011 arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i et transittmottak i Mysen.
Jeg bruker de kunstterapeutiske prinsipper i min undervisning av barn, piano, sang og også barnekor. Vi setter opp ulike eventyr og fletter sanger derinn. Nå er det ”Kvitebjørn Kong Valemon”. 35 barn mellom 7 – 12 år gleder seg stort med å arbeide med dette eventyret!