Aarhus den 31. december 2019

Kære alle i FIKT

Jeg håber I har nydt juledagene og nu er klar til at træde ind i et nyt årti.
1. januar starter også vores forenings-år op, så jeg vil bede jer indbetale 2020-kontingentet på 300kr til foreningens konto 1687 3231491111 i Middelfart Sparekasse inden den 31. januar.

Nyt fra bestyrelsen:
Der er sket nogen omrokeringer i bestyrelsen. Ændrede livsomstændigheder har gjort, at Thea er trådt ud af bestyrelsen og Pia Marianne er gået på ”deltid”, og er trådt ud af arbejdsgrupperne omkring kur-forberedelse og revidering af foreningens vedtægter. Suppleanterne Anni Bjørn og Charlotte Kaae Schmidt er trådt ind. Anni varetager nu opgaven med medlemsregistreringer og Charlotte arbejder med oversættelse af EFATs formål, medlemskriterier, etiske kodeks mv. og formidling til resten af bestyrelsen, mhp. videreformidling til jer medlemmer.

Vi holdt vores 3. bestyrelsesmøde den 13. december, og holder møde igen i januar og februar. Vi drøfter bl.a. forslag til vedtægtsændringer, håndtering af medlemsansøgninger, det kommende års budget, kuren i marts 2020 og hensigtsmæssig opdatering af FIKTs hjemmeside samt facebookside og -gruppe.

Forårs-kur 2020 – sidste gang på instituttet i Gadbjerg

Kom til Forårs-kur den 6. – 8. marts 2020, med fokus på overgange og overgangs-ritualer. Kunstterapiens metoder i samspil med musik, lyd, sang og dans.
En cirkel sluttes, åbner sig – og bliver til en spiral?

Hvilke overgange står vi som kunstterapeuter i – individuelt og foreningsmæssigt?

– I marts måned befinder vi os i forårets tærskeltid.
– Vibeke flytter 1. april instituttet ud til Søhuset, hvor der ikke er plads til større arrangementer. Dvs. foreningen må nu sige farvel til instituttet som fast tilholdssted. – I tidsånden mærker vi overgange – samfundsmæssigt, kulturelt og energimæssigt – også ift. kunstterapi.

Dette er overgange vi alle har til fælles i foreningen.
Derudover har vi også hver vores individuelle kunstterapeutiske virkefelt – med de overgange, der manifesterer sig her.

Disse forskelligartede overgangsprocesser vil årets forårskur invitere ind i og give næring og inspiration til.

Vibeke vil komme og føre os ind i kakelembens univers i en trommesession. Gennemgående gæste-oplægsholder bliver Søren Friboe (sanger, musiker, underviser). Han vil lede os igennem weekenden med musik, lyd, sang og dans, som vi vil flette sammen med arbejder med maleri og ler, pap og poesi i tema-arbejdet med overgange og overgangs-ritualer.
Derfor – sæt allerede nu x i kalenderen ved den 6.-8. marts.
Program med tilmelding følger.

Jeg vil ønske jer alle et godt og lykkebringende 2020, og håber vi ses til Forårs-kuren i marts.

Varme hilsener

Randi Friis Nielsen

Forkvinde