Bestyrelsen2018-03-26T19:08:55+00:00

FIKTs bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Formand Vibeke Skov
Ph.d. Klinisk psykolog, MPF
E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk
Tlf: 0045 26149544

Næstformand Lotte Pedersen
Email: lope68@me.com

Bestyrelsesmedlem Stine Holtan
Email: stineholtan@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Thea Illum
Kunstterapeut, MPF
Email: thea-illum@mail.dk
tlf.: 24775548

Bestyrelsesmedlem Randi Friis Nielsen
E-mail: randifnielsen@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem Britta Merete Jensen
E-mail: brittameretejensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Pia Marianne Pedersen
Cand.merc. og Kunstterapeut, MPF
E-mail: pia.marianne@inflowtogrow.dk
Tlf.: +45 50165237

Suppleant Anni Bjørn
Email: abs@facile.dk

Suppleant Laila Devalie
Email: laila.glassart@gmail.com