FIKTs bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Forkvinde

Randi Friis Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer

Anni Bjørn
Britta M. Jensen
Else Bek Andersen
Laila Devalié
Pia Marianne Pedersen
Stine Holtan

Suppleanter

Charlotte Kaae Schmidt