Bestyrelsen2019-05-08T21:37:59+00:00

FIKTs bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Formand Randi Friis Nielsen

E-mail: randifnielsen@yahoo.com

Bestyrelsesmedlemmer

Britta M. Jensen
Else Bek Andersen
Laila Devalié
Pia Marianne Pedersen
Stine Holtan
Thea Illum

Suppleanter

Anni Bjørn
Charlotte Kaae Schmidt