FIKTs bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Forkvinde

Randi Friis Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer

Britta M. Jensen
Cornelia Clausen
Cornelia Greiner
Karin Jønson

Suppleanter

Kis Henriksen
Anne-Mette G. Iversen