Vil du være medlem af FIKT?

Du kan ansøge om medlemsskab af foreningen ved at udfylde formularen nederst på siden.

Et medlemskab koster 300,-kr om året

Fordele ved et medlemskab

Som medlem af foreningen:

1. Kan du deltage i fagdage og den årlige kur til reduceret pris
2. Være med i et aktivt netværk for kunstterapeuter
3. Være med til at præge kunstterapiens fremtid
4. Blive synlig via henvisningslisten på hjemmesiden (når du er stemmeberettiget medlem)

Optagelse

Stemme berettiget medlem:

1. Enhver som har afsluttet en kunstterapeutisk uddannelse svarende til psykoterapeutforeningens evalueringskrav.

2. Enhver som har afsluttet en kortere kunstterapeutisk uddannelse og som har suppleret denne med kunstterapeutiske kurser svarende til en sammenlagt evalueret uddannelse.

Uddrag af evalueringskravene til en psykoterapeutuddannelse

Aspirant medlemskab. Ikke stemme berettigede medlemmer:

3. Studerende ved enhver kunstterapeutisk uddannelse. Aspirant medlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter på lige fod med stemmeberettigede medlemmer, men har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Støtte medlemskab

4. Alle som igennem medlemskab ønsker at støtte kunstterapiens fremme. Støttemedlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter, men har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Ansøgning om medlemsskab

Optagelse som stemmeberettiget medlem

Optagelse som aspirantmedlemsskab

På hvilket uddannelsessted er du studerende?

Optagelse som støttemedlem

ja

Jeg har læst og accepteret at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med FIKTs politik for administration af persondata. (skal udfyldes)
JaNej