Europæisk samarbejde

I 2013 blev Vibeke Skov medlem af et europæisk netværk, som hedder NEAT – Network of European Art Therapy. Vi er nu 3 medlemmer fra Danmark, og de andre er Lene Vilslev og Lotte Pedersen (som er max antal medlemmer vi må være fra hvert land).

Der er 1-3 medlemmer fra 28 europæiske lande i Europa. Vi mødes en gang om året i forskellige lande. Første møde 2014 fandt sted i Toscana, Italien. Andet møde 2015 i Gadbjerg, DK og tredje møde 2016 i Grækenland. Næste møde vil foregå i Bruxelles.

Formålet med NEAT er at skabe et fagligt europæisk samarbejde og, på længere sigt, en forening, som kunstterapeuter fra alle europæiske lande kan søge optagelse i.

Vi arbejder på at skabe en fælles basis for kunstterapi i Europa med nogle fælles uddannelseskriterier samt et netværk, hvor man kan besøge hinanden og udveksle/undervise i de kompetencer, som man nu har.

Samarbejdet med NEAT er repræsentativt for alle retninger indenfor kunstterapi, som er repræsenteret i Danmark og ikke forbeholdt nogen speciel kunstterapeutisk retning.

Der er lavet forskellige arbejdsgrupper med det formål at indsamle viden om, hvordan kunstterapien udvikler sig i Europa. På de årlige møder præsenteres kunstterapeutiske erfaringer og forskning fra de forskellige lande i forhold til forskellige klient grupper.

For dig som medlem af FIKT vil du få mulighed for at møde kunstterapeuter fra andre lande på fagdage, som afholdes af foreningen, hvilket kan være med til at styrke din egen identitet som kunstterapeut.